Konkurs

Hos PrivatRevision har vi omfattende erfaring med rådgivning af personer og ledelse i selskaber, som enten trues af konkurs eller er under konkurs. Rådgivning så tidligt som muligt er ofte af afgørende betydning.

Hvis du som person trues af konkurs, er det som regel et spørgsmål om, at du enten via din erhvervsvirksomhed eller via fejlslagne investeringer er blevet insolvent, og at en eller flere kreditorer ønsker at begrænse deres tab her og nu.

Fra medio 2019 er Gældsstyrelsen begyndt at gå noget mere konkret til værks overfor erhvervsdrivende med restancer til inddrivelse. Som regel er der ikke tale om udskudt skat om moms, som står og venter på en bankkonto. Der er ofte tale om gæld fra en periode, hvor virksomheden har været enten under etablering eller har været likviditetsmæssigt presset, og der kan ofte være tale om ganske betydelige beløb, som Gældsstyrelsen kommer efter. Her er det ofte afgørende, at man etablerer en tillidsfuld dialog med Gældsstyrelsen, får lagt nogle realistiske budgetter, og får overbevist Gældssstyrelsen om, at der er mest at vinde ved at lade virksomheden fortsætte og rejse penge til at betale sin gæld. Alternativet er ofte en konkurs.

Samme principper gør sig gældende, hvis man som erhvervsdrivende er kommet bagud med betalinger til sine daglige kreditorer, eller hvis banken nægter yderligere eller fortsat kredit. Også her en en tillidsfuld dialog vigtig, hvor kreditorerne vises, at det kan nytte at have (yderligere) tålmodighed.

I visse tilfælde kan rekonstruktion eller omstruktureringer være løsningen. Andre gange kan betalingsudsættelse i konbination med, at der rejses likviditet ved salg af aktiver, salg af fakturaer eller andet, bane vejen for en løsning.

Nogle gange er konkurs dog uundgåelig. Her skal man være opmærksom på det ansvar, man både som privatperson, som erhvervsdrivende eller som ledelse i et selskab ifalder, hvis man afværger en konkurs, som alligevel ikke kan undgås, og dermed påfører kreditorerne endnu større tab. Nogle gange er det således bedst, at tage faldet – og gøre det muligt at komme bedst muligt ovenpå bagefter.

Kontakt os for en drøftelse, hvis du er i målgruppen for konkursrådgivning. Det kan gøre en stor forskel.

OBS: Ved insolvens/truende konkurs arbejder vi altid mod forudbetaling.