Bindende svar

Bindende svar er et helt centralt redskab til planlægning skattemæssige forhold af en vis betydning.

Dette er ofte årsagen til, at mange vælger at indhente bindende svar fra Skattestyrelsen.

Et bindende svar fra er som udgangspunkt bindende for Skattestyrelsen de næste 5 år.

Indhentelse af et bindende svar kan være relevant, hvor du påtænker en disposition, hvor skatteforholdene normalt er afklarede, men hvor du gerne vil være sikker på, at Skattestyrelsen ikke efterfølgende af den ene eller den anden årsag har en anden opfattelse.

En anden situation kan være, hvor man oprigtigt er i tvivl om, hvorvidt en disposition udløser skat eller ikke udløser skat – eller udløser en mindre eller en større skat.  Her kan et bindende svar være det nødvendige værktøj i den skattemæssige planlægning.

Endelige kan et bindende svar være et vigtigt redskab til at sikre, at man agerer lovligt og ikke risikere økonomiske og i værste fald strafferetlige sanktioner.

Bindende svar er således et centralt element i såvel virksomheders som i mange privatpersoners skatteplanlægning, således at man som skatteyder agerer hensigtsmæssigt og i sikker forvisning om, at man også agerer lovligt og med skattemyndighedernes accept.