Sikker skatterådgivning

Når du søger rådgivning omkring dine skatteforhold, er det vigtigt at finde den rette rådgiver.

På baggrund af DR´s dokumentar-serie “I Skattely” er der kommet fokus på dette vigtige emne.

Personer der søger skattemæssig rådgivning, har efter vore erfaringer et ønske om, at optimere deres situation MEN, de er klogeligt også interesserede i, at alt foregår indenfor lovens rammer. Netop lovligheden af de påtænkte skattemæssige dispositioner kan man næppe være nok opmærksom på.

Skattesvig er ikke risikofrit

Der er nemlig en til tider utydelig grænse imellem lovlig skattetænkning og ulovlig skattesvig.  Det første er ofte fordelagtigt. Det andet er strafbart og dyrt. Særligt for ikke-skattekyndige, kan det være vanskeligt at vurdere, hvornår en disposition er lovlig eller ulovlig.

Ved skattemæssige dispositioner er der ofte store beløb i spil. Konsekvenserne af forkert rådgivning kan således blive meget mærkbare i en økonomisk kontekst. Samtidig har man i Skatte- og afgiftsstrafferetten nogle ganske alvorlige sanktionsmuligheder overfor personer, som går over grænsen for lovlig skattetænkning.

En tommelfingerregel er, at man ofte vil få en “skattebøde” tilsvarende det beløb, man kendes eller dømmes at have unddraget. Får man således dom for at have unddraget 1 mio. kr. i skat, vil man ofte kunne forvente, at skulle betale 1 mio. kr. i skat + 1 mio. i skattebøde = 2 mio. kr. i alt. Skattebøden kan også udgøre det dobbelte af det unddragne beløb, hvis retten dømmer, at unddragelsen er sket forsætligt – her = 3 mio. kr. i alt.

En anden huskeregel er, at man selv ved unddragelser fra 100.000,- kr. risikerer fængelselsstraf – oveni tilbagebetalingskrav og skattebøde.

Vælg den rette rådgiver

Når du vælger sagkyndig bistand til dine skatteforhold, skal du naturligvis være opmærksom på, at du ikke kan parkere ansvaret hos din rådgiver. Nok har rådgiver ofte et ansvar – hvilket rådgiver ofte fraskriver sig ved forskellige forbehold. Men det er dine midler og dine forhold, der disponeres. Derfor er ansvaret i særdelseshed dit.

Vi mener, at du skal være opmærksom på blandt andet følgende forhold, når du søger og modtager skatterådgivning

1. Har vedkommende rådgiver en relevant universitetsuddannelse? Uddannelser som cand.jur, cand. merc aud., HD-R og  HA jur i skat og Master i Skat har ofte et relevant skattefagligt indhold. Uddannelse som skatterevisor er ligeledes selvsagt en uddannelse med relevant indhold.

2. Har vedkommende rådgiver en relevant faglig baggrund? Revisorer og advokater med beskatning som arbejdsområde har ofte en relevant indsigt. Det har mange skattekonsulenter også. Rådgivere, der ikke nævner beskatning som speciale, har ofte ikke beskatning som speciale.

3. Kan du se, hvem der rådgiver? Navn, titel, billede m.v.

4. Er der tvivl om et forhold, kan der ofte søges bindende svar fra SKAT eller anden sparing med myndighederne! Vi finder ofte SKAT som en velvillig samarbejdspartner, når vi søger løsninger for klienter. Der kan være situationer, hvor både rådgiver og SKAT er i tvivl. Dette er sagerne omkring Stephen Kinnock og Camilla Vest kun alt for tydelige ekspempler på.

5. Få evt. rådgivning på skrift i form at et notat eller lignende! Det kan ofte være vanskeligt at huske detaljer fra samtaler – både for klient og for rådgiver.

6. Bed din rådgiver om lovhjemmel, praksis eller lignende!  Lad din rådgiver komme med de relevante bestemmelser i skattelovgivning, cirkulærer, bekendtgørelser, styresignaler, SKAT-meddelelser, domme, kendelser m.v. om forhold der udtrykker eller ligner din situation. Det kan naturligvis tage rådgiveren noget ekstra tid at finde relevant dokumentation. Tid som betales af dig – med penge der ofte er godt givet ud.

7. Lad være med at tage en hurtig og billig løsning! Skat er et kompliceret område, og der findes mange forskellige situatuationer. Brug en rådgiver, som bruger den fornødne tid på at løse din sag korrekt.

Ovenstående oplysninger er forhåbenligt brugbare for dig.

Du er naturligvis velkommen til at kontakte os for yderligere spørgsmål omkring skatterådgivning.