PrivatRevision udvider og flytter

Hos PrivatRevision har vi i 2014 og 2015 oplevet en tilstrømning af nye klienter indenfor regnskabs- og skatteopgaver. Desuden bliver vi hyret i forbindelse med stadig flere insolvenssager samt generationsskifter.

Vi har i marts 2015 derfor udvidet kapaciteten med 3 medarbejdere, hvorved vi i alt er 6 personer beskæftiget ved PrivatRevision.

De nytilkomne er skattekonsulent Sebastian Andersen (HA(jur)-skat) , juridisk assistent Kathrine Brandt (HA (jur)-almen), og bogholder Susanne Vestdam (merkonom i økonomistyring).

For at få plads til det øgede aktivitetsniveau flytter vi fra vores nuværende lokaler på Store Torv 9 til større lokaler i Ryesgade 8 – fortsat 8000 Aarhus C (Ryesgade er den del af “Strøget”, som ligger tættest på banegården).

Vi glæder os til at betjene vore klienter fra de nye faciliteter med den forøgede kapacitet.