Investeringscasen

Når den rette ejendom er fundet, er det naturligvis centralt at se på både de løbende cash flows, den langsigtede investering – og naturligvis om man kan finde den rette finansiering.

Ved investering i fast ejendom er det som hovedregel helt centralt, at man kan bibeholde vedvarende positive cash flows. Det er vigtigt, at ejendommen ikke belaster din løbende økonomi. Naturligvis kan man have et indkomstoverskud der for en periode medfører, at man løbende kan overføre penge til en udlejningscase, som (f.eks. på grund af afdrag) trækker likviditet. Men det er ofte hensigtsmæssigt, at man i mindre gunstige tider i det mindste har muligheden for at lade en investeringsejendom hvile i sig selv, således at man ikke bliver tvunget til at sælge på et tidspunkt, man ikke selv har valgt.

Investering i fast ejendom bør altid anses som langsigtet investering. Af den grund skal også det langsigtede perspektiv – langsigtede cash flows og værdiudvikling indregnes. Her skal løbende indtjening på driften og værdiudvikling ofte afvejes samlet.

Vi tager fra 3.900 kr. inkl. moms for beregninger på helt enkle ejendomme – f.eks. en enkelt lejlighed eller et rækkehus til udlejning. Her regner vi på en aktuel drift og fremskriver derefter drift og værdiudvikling med 10 år, hvor vi inddrager skat, prisudvikling, løbende og akkumuleret likviditetseffekt m.v.

Endelig har de fleste behov for at opnå en vis finansiering af sin udlejningsejendom. Hos PrivatRevision har vi et bredt kendskab til de finansieringsmuligheder, du har som privat ejendomsinvestor, og vi hjælper gerne med at afstemme en investeringscase således, at der er gode muligheder for en hensigtsmæssig finansiering.