,

Grundskyld og ejendomsværdiskat ved udlejning

Fra d. 1. januar 2024 indfases det nye ejendomsskattesystem. Det betyder blandt andet, at ejendomsskatterne fremover opkræves på en anden måde.

Grundskyld også kaldet ejendomsskat opkræves for alle ejendomme, medmindre disse er fredede eller af andre årsager fritaget. Hidtil er grundskyld blevet opkrævet af den kommune, hvori ejendommen ligger. Dette er sket på to årlige girokort sendt til e-boks.

For boliger opkræves grundskylden fremover over det almindelige skattetræk. Det kan ses på forskudsopgørelsen for 2024 og fremover. Som lønmodtager indregnes betalingen dermed i den skat, der trækkes af arbejdsgiver (A-skat).

Er man selvstændig, indregnes den i B-skatteraterne.

Er man udlandsdansker, eller har man af andre årsager ingen anden skattepligtig indkomst i Danmark, som grundskylden kan trækkes i, vil man som noget nyt modtaget opkrævninger på B-skat, som dækker netop betaling af grundskyld.

Opkrævning af B-skat kan også blive tilfældet for meget højtlønnede, hvor der ikke kan indeholdes tilstrækkeligt i A-skat grundet begrænsning i trækprocent.

Udlejer man en bolig – f.eks. en udlejningslejlighed – er grundskylden dog fortsat en fradragsberettiget driftsomkostning. Hvor man ofte tidligere har kunnet betale grundskylden/ejendomsskatten fra den bankkonto, der er knyttet til udlejningen, oplever man nu, at grundskylden er en del af det øvrige skattetræk.

Som udlejer kan dette håndteres på to hensigtsmæssige måder.

Den ene måde er, at man ser på sin forskudsopgørelse, hvor meget der indregnes/opkræves for den ejendom eller lejlighed, man udlejer. Er dette beløb f.eks. 8.455 kr. for 2024, tager man på et hvilket som helst tidspunkt i 2024 et beløb på 8.455 kr. og overfører fra sin udlejningsbankkonto og til sin private bankkonto. Teksten på overførslen kan meget vel være ”grundskyld” eller ”ejendomsskat”.

Dermed optræder udgiften på den rigtige bankkonto. Denne bankkonto bogføres i forbindelse med det årlige skatteregnskab, og man opnår dermed fradrag for udgiften. Fordelen ved denne metode er, at man har udgiften på det bankkontoudtog, der refererer til udlejningen, som ofte indlæses elektronisk i forbindelse med skatteregnskabet. Dermed minimeres mulige fejlkilder.

Er man to ægtefæller, som deler grundskylden, kan man selv vælge, om man vil overføre ét samlet beløb for grundskyld til den ene ægtefælle, eller om hver ægtefælle får udbetalt sin andel.

Den anden måde er, at man slet og ret ikke foretager sig noget. Når der skal laves skatteregnskab for udlejningen, vil den, der udarbejder regnskabet, blot kunne tage beløbet for grundskyld fra skattemappen/forskudsopgørelsen og bogføre udgiften i regnskabet med modpost på mellemregning med indehaver. Dermed er der også fradrag, og man får ret til på et hvilket som helst tidspunkt at trække pengene ud.

Kommunalt ejendomsbidrag blev tidligere opkrævet sammen med grundskylden på de to årlige opkrævninger. Kommunerne står ikke længere for opkrævning af grundskyld. Dog opkræves fortsat for rottebekæmpelse samt for de relevante steder for renovationsbidrag, skorstensfejerbidrag, pumpebidrag m.v. Disse opkræves som hidtil med en opkrævning sendt til e-boks. Der er dog kun én årlig betalingstermin.

Ejendomsværdiskat opkræves som hidtil sammen med de øvrige skatter. Eftersom der ikke skal betales ejendomsværdiskat af en bolig, man udlejer på helårsbasis, skal man blot som hidtil sikre sig, at ejendomsværdiskatten for den pågældende ejendom ikke figurerer på forskuds- og årsopgørelserne.