Bestil fremtidsfuldmagt

  • Fremtidsfuldmagt
    750 DKK

Når vi modtager informationerne vil vi hurtigst muligt herefter fremsende CPR-tjek til dig som fuldmagtsgiver.

Når dette er modtaget retur fremsendes fremtidsfuldmagt, og den lægges til signering i fremtidsfuldmagtsret via www.tinglysning.dk.

Endvidere kan fremtidsfuldmagten vedkendes for notaren indenfor 6 mdr. efter at den er indgået. Der kan bookes tid hos notaren på https://domstol.dk/selvbetjening/notarbooking/