Vi er flyttet i nye lokaler

Hos PrivatRevision har vi i løbet af 2015 oplevet en betydelig tilgang af klienter.

Forældrekøb har boomet i 2015, hvilket har medført ekstra travlhed på dette område.

Desuden har der været stor tilgang af klienter inden for skatterådgivning – både rådgivning inden for national beskatning og inden for beskatning af lønmodtagere og selvstændige på tværs af landegrænser.

Endelig har PrivatRevision oplevet en betydelig tilgang af sager omkring konkurs, rekonstruktion og gældssanering, hvor vi bl.a. har udvidet samarbejdet med Budgethuset.

Dette har medført, at PrivatRevision pr. 1. juli flyttede til større lokaler i Ryesgade/Strøget i Aarhus. Disse nye lokaler supplerer vi nu med et mindre kontor i København. I første omgang ligger københavner-kontoret i kontorfællesskabet Regus i Larsbjørnsstræde centralt i København tæt på Strøget og Rådhuspladsen. Det er samme opskrift, som vi benyttede ved etablering af kontoret centralt i Aarhus i 2011.

Kontoret i København vil indledningsvist blive bemandet med personale fra Aarhus-kontoret, som et par dage om ugen holder kontoret i København åbent for bl.a. mødeafholdelse på kontoret samt som base for møder med pengeinstitutter og retsinstanser baseret i hovedstaden.

I anledning af de forøgede aktivitetsniveau har vi udvidet personalet med to medarbejdere, således at PrivatRevision nu beskæftiger i alt 8 personer.