Skat – Selvstændig

Hvis du er selvstændig, er dine største udgifter ofte skat og moms. Hvis skatte- og momsregler benyttes fuldt ud, vil mange dog opdage, at lovgivningen meget ofte søger at tilskynde folk til at være virksomme og entreprenante erhvervsdrivende.

Hvis du er selvstændigt erhvervsdrivende i skattemæssig forstand, driver du virksomhed i personligt regi for egen regning og risiko. Dette kan være som enkeltmandsvirksomhed eller igennem et I/S eller K/S. Det kan også være, at du er ved at starte op og derfor ikke har taget stilling til virksomhedsform endnu.

Hos PrivatRevision er vi specialister i beskatning af selvstændigt erhvervsdrivende. Vi er specialister i virksomhedsskatteordningen – hvilket ikke er en selvfølge, at revisorer er. Vi har dyrket denne niche specielt for at kunne give dig som selvstændigt erhvervsdrivende den optimale beskatning.

Vi er naturligvis også godt inde i kapitalafkastordningen og i beskatning efter personskattelovens regler, og naturligvis i de øvrige regelsæt omkring afskrivninger, firmabil, privat udtræk m.v. som er relevant for rigtig mange selvstændigt erhvervsdrivende.

Vi er også rigtig gode til moms. Uanset om du er fuldt momspligtig eller helt eller delvist momsfritaget.

Som fuldt momspligtig har du interesse i at få din moms opgjort så gunstigt som muligt samt at få isoleret eventuelle momsfri indtægter.

Har du både momsfri og momspligtig aktivitet, vil det være relevant at se på, om man skal sektoropdele din virksomhed med henblik på isolering af momsen på den momspligtige aktivitet – eller om du har mere ud af  samle aktiviteterne under ét og få delvist momsfradrag for alle generalomkostninger (også dem som vedrører den momsfritagne aktivitet).

Har du kun momsfritagne aktiviteter, vil du ofte have en interesse i, at vi ser på eventuel lønsumsafgift og eventuel delvis momspligt og dermed momsfradrag.

Uanset om du er fuldtids selvstændig, eller om du har en deltidsvirksomhed ved siden af et lønnet arbejde, kan vi guide dig igennem de beskatningsformer og momsordninger, du kan anvende.

Lad os se på din skat – det er en god forretning for de fleste!