Bindende svar

Somme tider er det bedre at være sikker, inden man disponerer.

Dette er ofte årsagen til, at mange vælger at indhente bindende svar fra SKAT.

Planlægger du en større disposition, som indeholder skattemæssige spørgsmål, som du kan være usikker på, kan det være en idé at overveje et bindende svar fra SKAT.

Et bindende svar fra SKAT er som udgangspunkt bindende for SKAT de næste 5 år. Dette medfører, at bindende svar er relevante i blandt andet to situationer.

Den ene situation kan være, hvor du påtænker en disposition, hvor skatteforholdene normalt er afklarede, men hvor du gerne vil være HELT sikker på, at SKAT ikke efterfølgende af den ene eller den anden årsag skulle have en anden opfattelse. Dette er især relevant ved overdragelse af fast ejendom i familieforhold, ved udstykning af grund og ved generationsskifter. Her er reglerne forholdsvist klare. Omvendt er der fra tid til anden alligevel tvister mellem SKAT og borgerne omkring handler med fast ejendom, overdragelse af virksomhed med goodwill, gaveoverdragelser m.v. indenfor familien. Derfor er et bindende svar ofte et hensigtsmæssigt redskab til at forebygge problemer af skattemæssig karakter.

En anden situation kan være, hvor man oprigtigt er i tvivl om, hvorvidt en disposition udløser skat eller ikke udløser skat – eller udløser en mindre eller en større skat. Her kan det være hensigtsmæssigt at indhente bindende svar således, at man kun udfører dispositioner, som er skattemæssigt fornuftige for skatteyder.

Et bindende svar er jo netop bindende. For SKAT. Du er derimod som skatteyder ikke bundet til at disponere på en given måde, blot fordi du anmoder SKAT om bindende svar.

Bindende svar er således et centralt element i såvel virksomheders som i mange privatpersoners skatteplanlægning, således at man som skatteyder agerer hensigtsmæssigt og i sikker forvisning om, at man også agerer lovligt og med skattemyndighedernes accept.

Et alternativ til at anmode om bindende svar er blot at rette en uformel forespørgsel til skatteforvaltningen. Dette er i nogle tilfælde mere hensigtsmæssigt – imens man i andre tilfælde skal anmode om bindende svar, hvis man ønsker et svar.