Skatterådgivning

PrivatRevision har specialiseret sig i en række skatteforhold. Vi servicerer både privatpersoner, selvstændigt erhvervsdrivende og selskaber i skattemæssige forhold.

Vi kan assistere med ydelser af tilbagevendende karakter som udarbejdelse af skattemæssig indkomstopgørelse for virksomhed, udfyldelse af selvangivelse for personer og vejlede om nødvendig dokumentation.

Vi kan bidrage med kompetent vejledning i situationer, hvor der skal tages stilling til, om noget kan indregnes som driftsomkostning, eller hvad der eventuelt skal til, før at indregning må ske.

Vi kan hjælpe med vejledning omkring personalegoder, fri bil, arbejdsbeklædning, fejring af mærkedage og mange andre områder, hvor små detaljer kan få store skattemæssige konsekvenser.

På den længere bane kan vi assistere med skatteplanlægning for mange størrelser og typer af virksomheder samt naturligvis private. Vi kan hjælpe dig og din virksomhed til at udnytte afskrivningsregler, straksfradragsregler, planlægning af avancehjemtagelse, regler om fordeling af beskatning, sambeskatning og en lang række andre forhold.

Skal du flytte til eller fra Danmark eller måske udstationeres i en periode? Vi har stor erfaring med international skatteret.

Vi kan hjælpe dig med at rette forespørgsler til skattemyndighederne og anmodninger om bindende svar. Vi kan afsøge administrativ praksis og retspraksis på det for dig relevante område. Vi kan endvidere, om nødvendigt, repræsentere dig overfor skattemyndigheder og i Landsskatteretten.

Kontakt os omkring dine skatteforhold allerede i dag – eller læs mere om vores skatteservices i undermenuerne.