Tina Raaby Jensen

skattejurist, cand.jur.

Tina er skattejurist ved PrivatRevision og beskæftiger sig både med skatterådgivning af private, skatteregnskaber og skat på fast ejendom.

Tina er cand.jur. fra Aarhus Universitet. Forinden sin ansættelse ved PrivatRevision var Tina fuldmægtig ved Erhvervsstyrelsen og arbejdede bl.a. med kontrol af projektregnskaber.

Tina beskæftiger sig især med skatteopgørelser for udlejere af fast ejendom herunder forældrekøb. Desuden rådgiver Tina omkring familie- og arveretlige spørgsmål, samt dødsboer.

Sideløbende med sin ansættelse ved PrivatRevision læser Tina en Master i skat (LLM) på Copenhagen Business School.