Mathias Brødløs Johansen

skattejurist, cand.jur.

Mathias er skattejurist ved PrivatRevision med særligt fokus på skatteopgørelser, skatteregnskaber og skatterådgivning af private og virksomheder.

Mathias er cand.jur. fra Aarhus Universitet. Forinden sin ansættelse ved PrivatRevision har Mathias arbejdet ved Skattestyrelsen som fuldmægtig herunder med kontrol af erhvervsdrivendes skatte- og momsindberetninger, opgørelser m.v.

Mathias beskæftiger sig især med skatteopgørelser for erhvervsdrivende og for udlejere af fast ejendom herunder forældrekøb. Desuden rådgiver Mathias omkring såvel private som erhvervsmæssige skatteforhold vedr dansk og international beskatning samt indenfor fast ejendom.