Kathrine Alsaker

Skattejurist, cand.jur.

Kathrine er skattejurist ved PrivatRevision og beskæftiger sig primært med skatterådgivning af private, skat på fast ejendom samt forældrekøb og skatteregnskaber.

Kathrine er cand.jur. fra Aarhus Universitet. Forinden sin ansættelse ved PrivatRevision var Kathrine fuldmægtig hos Skattestyrelsen og arbejdede blandt andet med selskabs- og erhvervsbeskatning, udbyttebeskatning m.v.

Kathrine arbejder især med skatteopgørelser og skatteregnskaber for private, for erhvervsvirksomheder og vedr. forældrekøb. Desuden rådgiver Kathrine omkring skatteforhold ved køb og salg af fast ejendom, aktier og værdipapirer samt person- og erhvervsbeskatning.

Sideløbende med sin ansættelse ved PrivatRevision læser Kathrine HD i regnskab på Aarhus Universitet.