Anders Birch Mogensen

skattejurist, cand.merc.(jur.)

Anders er skattejurist ved PrivatRevision og beskæftiger sig både med skatterådgivning af private og selskaber, skat på fast ejendom og forældrekøb samt skatteregnskaber.

Anders er cand.merc.jur fra Aalborg Universitet. Forinden sin ansættelse ved PrivatRevision var Anders fuldmægtig ved Skattestyrelsen og arbejdede med selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning.

Anders beskæftiger sig især med skatteopgørelser for selskaber, erhvervsdrivende og for udlejere af fast ejendom herunder forældrekøb. Desuden rådgiver Anders om international skat og medarbejderaktier.

Sideløbende med sin ansættelse ved PrivatRevision læser Anders en Master i skat (LLM) på Copenhagen Business School.