Rekonstruktion

En rekonstruktion er afløseren for det, der tidligere blev kaldt ”betalingsstandsning”.

En rekonstruktion kan anmeldes til skifteretten, når virksomheden er blevet insolvent, og en konkurs eller andet kollaps af virksomhedens økonomi må formodes nært foranstående.

I en rekonstruktionsperiode får virksomheden en ”fredningsperiode” på typisk 3 mdr. ad gangen til at finde en løsning for sin overlevelse eller overdragelse.

En rekonstruktion ledes af en rekonstruktør, som varetager rekonstruktionsarbejdet i samarbejde med ledelsen, som også fortsat driver virksomheden. Ideen med rekonstruktionen er at se, om man ved at redde hele eller dele af virksomheden kan stille alle (særligt kreditorerne) bedre end ved en umiddelbar konkurs.

En rekonstruktion kan dog modsat den nu tidligere betalingsstandsning ikke føres tilbage. Er der indledt rekonstruktion, fanger bordet, og den kan kun afsluttes med en tvangsakkord, en virksomhedsoverdragelse eller ved konkurs.

Tvangsakkorden omfatter, at der udarbejdes et akkordforslag, efter hvilket virksomhedens gæld nedsættes. Dette kan typisk tjene til eliminering af en underbalance og til at nedskrive virksomhedens gæld til en beløbsmæssig størrelse, som kreditorerne rent faktisk har udsigt til at kunne få – enten løbende eller ved et engangsbeløb. Samtidig kan kreditorerne ofte se den fordel, at virksomheden bliver ved med at eksistere som kunde også fremadrettet. For når den første skuffelse over ikke at få fuld betaling har lagt sig, vil mange kreditorer ofte få en mere pragmatisk tilgang til i hvert fald at kunne få nogle af sine penge samt eventuelt have udsigt til at kunne tjene nogle nye penge ved at handle med virksomheden. Tvangsakkorden skal stemmes igennem af et flertal af kreditorerne.

Virksomhedsoverdragelsen indeholder, at hele eller dele af virksomheden sælges fra. Pengene fra salget tilgår typisk kreditorerne. Det ses ikke sjældent, at en dominerende kreditor overtager en rekonstruktionsramt debitor.

Kan ingen af ovenstående løsninger gennemføres indenfor den periode, skifteretten skønner rimeligt, er konkurs den konsekvens, en rekonstruktion ofte får.