Virksomhedsordningen

For mindst 9 ud at 10 selvstændigt erhvervsdrivende er virksomhedsordningen det optimale valg

Virksomhedsordningen – eller virksomhedsskatteordningen – er en beskatningsmodel, som under visse omstændigheder kan anvendes, hvis du er selvstændigt erhvervsdrivende.

En selvstændig erhvervsdrivende driver en personligt ejet virksomhed for egen regning og risiko. Det kan være fuldtids selvstændige med fast åbningstid og lokaler, det kan være deltids selvstændige og det kan være personer, som udlejer en mindre ejendom eller en forældrekøbslejlighed til deres børn.

Hvis du er selvstændigt erhvervsdrivende, kan du som udgangspunkt anvende virksomhedsskatteordningen, hvis din bogføring overholder Bogføringslovens krav, og hvis der i øvrigt er et tilpasset skel imellem din og din virksomheds økonomi – f.eks. ved separate bankkonti.

Virksomhedsordningen giver kort fortalt mulighed for at opnå et større fradrag for virksomhedens renter, end de øvrige beskatningsmodeller tilbyder. Desuden kan man ved anvendelse af virksomehedsordningen opspare overskud til senere hævning og beskatning. Dette giver mulighed for at opbygge kapital eller for at købe aktiver eller varelagre for lavt beskattede midler. Samtidig giver det for mange en mulighed for at planlægge sig udenom at skulle betale topskat.Ordningen anklages ofte for at være kompliceret og ulogisk. Vi kan da også konstatere, at mange ikke anvender ordningen optimalt eller korrekt. Hos PrivatRevision arbejder vi med ordningen dagligt. Vores skattespecialister er specielt uddannede i at bruge ordningen. Det sikrer dig den bedste udnyttelse af reglerne.

Vi kan hjælpe med at udarbejde årsregnskab samt en skattemæssig opgørelse, som sikrer, at du kan anvende ordningen. Vi fører de relevante specialkonti, som kun anvendes i virksomhedsskatteordningen. Desuden kan vi hjælpe dig med skattemæssig optimering af din position inden for ordningen – samt naturligvis se på, om kapitalafkastordningen er bedre i det pågældende år.

Vi kan hjælpe dig med at trække aktiver ind og ud af ordningen. Vi kan vejlede dig om optimal behandling af bil. Og vi kan i stort omfang navigere i ordningen, så du er på den rigtige side af skattelovgivningen – men også bruger de muligheder som er der.