Skat – Privat

Snyd ikke dig selv i skat… Der kan være mange penge at spare ved at lade os gennemgå dine skatteforhold  – eller ved at tage os med på råd, inden du foretager en disposition, der kan indeholde skat.

Som privatperson kan det være meget forskelligt, hvor komplicerede ens skatteforhold er.

Hvis man er lønmodtager, kan der ofte være skatteforhold omkring udgifter i forbindelse med indkomsterhvervelsen. F.eks. kan det være en god håndsrækning i den daglige økonomi, at man får de lønmodtagerfradrag, man har krav på. Her er det især befordringsfradrag og fradrag for forskellige typer rejseudgifter, som kan volde problemer.

Der kan også ofte være brug for hjælp til optimal behandling af kapitalgevinster såsom ejendomsavancer, aktiegevinster- og udbytter, kursgevinster på fordringer og gæld, valutakursgevinster og meget mere.

Særlig kapitalgevinstbeskatning og fradrag for kapitaltab er et ofte overset område hos private ikke-erhvervsdrivende skatteydere. Hvis du er gift, er der tilmed visse muligheder for flytning af kapitalindkomst imellem ægtefæller. Det kan også være, at du har haft relevante udgifter i forbindelse med erhvervelsen af kapitalgevinsten, som kan modregnes.

Et hyppigt forespurgt emne fra privat er erhvervsmæssig benyttelse af egen bil eller firmabil. Her kan vi også yde bistand, og beregne hvilken løsning, der bedst betaler sig for dig.

Lad PrivatRevison klare din personlige skat. Så snyder du ikke dig selv. Vi holder et møde med dig – hos os, hos dig eller over telefonen – hvor vi gennemgår de relevante emner. Derefter regner vi på det, og vi leder efter mulige fradrag til dig. Endelig får du et udkast til din selvangivelse, som du enten selv kan indberette eller få os til at indberette.

Vi når ofte langt på blot et par timer. Det kan være penge, som kan være særdeles godt givet ud.

Lad os gå din skat igennem – kontakt os i dag