Moms – hele vejen rundt

PrivatRevision kan hjælpe dig med såvel ordinær momsopgørelse og -indberetning samt kompliceret momsrådgivning.

Driver du en ren momspligtig virksomhed kan det forekomme simpelt at opgøre købs- og salgsmoms. Her vil vor hjælp primært bestå i at sikre en korrekt opgørelse og dokumentation samt indberetning.

Særligt i forbindelse med etablering af erhvervsvirksomhed er det dog værd at notere sig, at betingelserne for momsfradrag for det meste er noget mere lempelige end betingelserne for at opnå fradrag i indkomstskatten. Dette gælder også for virksomheder, som har underskud, eller som slet ikke kommer i gang.

Mange virksomheder har både momspligtig og momsfritaget virksomhed. Her er det vigtigt at udskille den momsfritagne omsætning og derefter tage stilling til, om der skal føres et samlet eller et opdelt bogholderi. Et samlet bogholder giver forholdsmæssigt momsfradrag for udgifter og herunder især generalomkostninger. Et opdelt bogholderi giver derimod fuldt momsfradrag for udgifter og generalomkostninger vedr. den momspligtige omsætning og ikke momsfradrag for omkostninger, som henføres til den momsfritagne omsætning.

Visse virksomheder er helt fritagne for moms. Her kan det fortsat være relevant at opgøre lønsumsafgift, hvis virksomheden eksempelvis leverer ydelser indenfor sundhedspleje eller finansielle ydelser omfattet af momsfritagelse.

Aktiviteter udenfor momssystemet medfører normalt, at der ikke skal betales moms og ej heller kan fradrages nogen moms på virksomhedens køb. I mange tilfælde kan det dog være hensigtsmæssigt at etablere en mindre momspligtig omsætning for dermed at søge at opnå momsrefusion for virksomhedens momsbelagte udgifter som sådan. Dette kan især være relevant for visse institutioner, foreninger eller for holding-selskaber.

Kontakt os for en snak om moms.