Klagesager – gratis vurdering

Få en gratis vurdering af din sag og eventuelt godtgørelse af dine omkostninger til at føre sagen.

Hvis du som privatperson eller selvstændig erhvervsdrivende ikke er enig i SKATs afgørelse vedrørende dine skattemæssige forhold, har du ifølge loven ret til at klage afgørelsen.

Hos PrivatRevision er vi specialister i skatteret og skatteproces, og vi kan føre din klagesag inden for det administrative klagesystem ved Skatteankestyrelsen, Skatteankenævnet og Landsskatteretten.

Vi foretager først og fremmest en gratis vurdering af din sag, hvorefter vi planlægger sagens forløb.

I klagesager har privatpersoner krav på, at staten dækker udgifter til din rådgiver og repræsentant som følge af retssikkerhedsmæssige årsager. Dermed får man godtgjort de omkostninger, der er forbundet med at føre sagen.

Omkostningsgodtgørelse:

– Ved afslag eller delvis medhold godtgøres 50 pct. af omkostningerne til rådgiver

– Ved fuld medhold eller medhold i overvejende grad godtgøres 100 pct. af omkostningerne til rådgiver

Som det fremgår, får skatteyder som minimum godtgjort 50 pct. af udgifter fra staten.

Vælger du PrivatRevision som din partsrepræsentant, kan du være sikker på, at klagesagen føres med udgangspunkt i at opnå det bedste resultat for dig.

Det første møde er gratis og uforpligtigende. Vi vil gennemgå din sag og eventuelt komme med et bud på en mulig løsning. Desuden vil vi i fald en løsning af mulig give et estimat  over, hvad det vil koste at føre klagesagen, og hvor meget du vil kunne få dækket i godtgørelse.