Klagesager – gratis vurdering

Har skattemyndighederne truffet en afgørelse, du er uenig i?

Få en gratis vurdering af din sag og eventuelt godtgørelse af dine omkostninger til at føre sagen.

Hvis du som privatperson eller selvstændigt erhvervsdrivende ikke er enig i en afgørelse vedrørende dine skattemæssige forhold, har du ifølge loven ret til at klage afgørelsen.

Hos PrivatRevision er vi specialister i skatteret og skatteproces, og vi kan føre din klagesag inden for klagesystemet ved Skatteankestyrelsen, Skatteankenævnet og Landsskatteretten.

Vi foretager først og fremmest en gratis vurdering af din sag, hvorefter vi planlægger sagens forløb.

I klagesager har privatpersoner krav på, at staten dækker udgifter til din rådgiver og repræsentant som følge af retssikkerhedsmæssige årsager. Dermed får man godtgjort de omkostninger, der er forbundet med at føre sagen.

Som udgangspunkt indleder vi kun sager, vi vurderer kan vindes.

Omkostningsgodtgørelse:

– Ved afslag eller delvis medhold godtgøres 50 pct. af omkostningerne til rådgiver

– Ved fuld medhold eller medhold i overvejende grad godtgøres 100 pct. af omkostningerne til rådgiver

Som det fremgår, får skatteyder som minimum godtgjort 50 pct. af udgifterne til sagkyndig bistand fra staten.

Vælger du PrivatRevision som din partsrepræsentant, kan du være sikker på, at klagesagen føres med udgangspunkt i at opnå det bedste resultat for dig.

Det første møde er gratis og uforpligtigende. Vi vil gennemgå din sag og eventuelt komme med et bud på en mulig løsning. Desuden vil vi i fald en løsning af mulig give et estimat  over, hvad det vil koste at føre klagesagen, og hvor meget du vil kunne få dækket i godtgørelse.

Bemærk at klagesager med omkostningsgodtgørelse fra staten IKKE må føres som no-cure-no-pay. Dette skyldes, at staten ikke ønsker, at skatteydere uden nogen økonomisk risiko (for at ifalde i hvert fald 50% af rådgiveromkostningerne)  kan rejse klagesager omkring dette og hint skatteforhold. Derfor vil en no-cure-no-pay aftale i en klagesag medføre bortfald af retten til omkostningsgodtgørelse uanset sagens udfald. Dette kommer af afgørelse fra Landsskatteretten fra 2017.