Generationsskifte

Et generationsskifte kræver planlægning og åbenhed omkring ønsker imellem parterne. Der er ofte komplekse skatteregler, som skal spille sammen med familiens ønsker og virksomhedens fortsatte drift. Det kræver indsigt at tilrettelægge. 

Et meget stort antal virksomheder skal videreføres ved generationsskifte. Det kan være fra forældre til deres børn eller fra en virksomhedsejer og til dennes nære medarbejder eller til andre familiemedlemmer end børn.

Når en virksomhedsejer afstår sin virksomhed, er der ud fra skattelovgivningens almindelige regler tale om afståelse af aktiver og goodwill og dermed skattepligtig indkomst hos virksomhedsejeren. Imidlertid vil en afståelsesbeskatning af virksomhedsejeren ofte medføre, at virksomhedsejeren skal have en relativt høj pris for sin virksomhed. Der skal nemlig både være til at leve af efterfølgende, og der skal være til at betale skatten. En skat som kun skal betales, fordi virksomheden skifter hænder.

En overdragelse med beskatning kan dermed blive en alvorlig økonomisk belastning for køberen af virksomheden, og kan efter omstændighederne umuliggøre en fortsættelse af virksomheden.

Heldigvis findes en række muligheder for at udskyde den beskatning, der skulle falde på senior ved afståelse af virksomheden. Dette gælder både for virksomheden, der er personligt ejet og for virksomheder i selskabsform.

Desuden findes der en række muligheder for overdragelser af aktiver særligt imellem forældre og børn.

Endelig vil der i forbindelse med generationsskifte kunne planlægges at strukturere virksomheden således, at driften kan fortsætte hos den nye generation, imens de tungere aktiver, f.eks. i form af fast ejendom, spaltes ud i egne af selskabet.

Kontakt os for en dialog omkring dit generationsskifte. Det gælder om at komme i gang i tide.

Kontakt os i dag – og lad os finde den bedste løsning til dig