Beskatning af Bitcoin og andre kryptovalutaer

Bitcoin og andre kryptovalutaer er blevet et populært investeringsobjekt. Mange har opnået gevinster på deres investeringer, og derfor er beskatning af gevinsten på kryptovaluta blevet et højaktuelt emne.

I skrivende stund  – ultimo januar 2018 – er det et åbent spørgsmål, hvordan beskatningen sker.

Gevinsten er ikke skattefri

Der er i dansk skatteret en omfattende speciallovgivning for kapitalgevinster – herunder aktieavancer, udbytter, kursgevinster, ejendomsavancer m.v.

Der er imidlertid ingen speciallovgivning, som ses helt at omfatte kryptovaluta.  Dette medfører ikke, at gevinst på kryptovaluta er skattefri. Det betyder dog formentlig nærmere, at man må søge svaret på beskatningen i de generelle indkomstskattelove.

I tilfældet kryptovaluta arbejder vi (formentlig) med Statsskatteloven af 10. april 1922 § 5, hvor hensigt på købstidspunktet og ejertid kan vise sig afgørende.

Få rådgivning om optimal beskatning

Skatterådet forventes at komme med en udtalelse om beskatning af kryptovaluta medio februar 2018. Ud fra indholdet og ordlyden i dette svar, vil vi ved PrivatRevision hjælpe vores klienter til optimal beskatning inden for de rammer, som formentlig kommer.

Dette omfatter formentlig, at nogle klienter vil kunne hjælpes umiddelbart med indberetning af gevinst eller ikke gevinst. Desuden forventer vi, at en række klienter vil have brug for assistance til bindende svar fra SKAT med henblik på afklaring af beskatning under netop deres omstændigheder.

Ønsker du vores assistance hertil, er du meget velkommen til at rette henvendelse.