Beskatning af Bitcoin og andre kryptovalutaer

Bitcoin og andre kryptovalutaer er blevet et populært investeringsobjekt. Mange har opnået gevinster på deres investeringer, og derfor er beskatning af gevinsten på kryptovaluta blevet et højaktuelt emne.

Skatterådet har i februar 2018 taget stilling til beskatningen.

Gevinsten er ikke skattefri

Der er i dansk skatteret en omfattende speciallovgivning for kapitalgevinster – herunder aktieavancer, udbytter, kursgevinster, ejendomsavancer m.v.

Der er imidlertid ingen speciallovgivning, som ses helt at omfatte kryptovaluta.

Dette medfører ikke, at gevinst på kryptovaluta er skattefri, men derimod at man må søge svaret på beskatningen i de generelle indkomstskattelove.

I tilfældet kryptovaluta arbejder vi i øjeblikket med Statsskatteloven af 10. april 1922 § 5, hvor hensigt på købstidspunktet, ejertid og faktisk benyttelse viser sig at være afgørende.

Kontakt os for råd om beskatning af din gevinst eller fradrag for dit tab (mindstepris for rådgivning er 1.800 kr.)

Få rådgivning om optimal beskatning

Skatterådet forventes at komme med en udtalelse om beskatning af kryptovaluta medio februar 2018. Ud fra indholdet og ordlyden i dette svar, vil vi ved PrivatRevision hjælpe vores klienter til optimal beskatning inden for de rammer, som formentlig kommer.

Dette omfatter formentlig, at nogle klienter vil kunne hjælpes umiddelbart med indberetning af gevinst eller ikke gevinst. Desuden forventer vi, at en række klienter vil have brug for assistance til bindende svar fra SKAT med henblik på afklaring af beskatning under netop deres omstændigheder.

Ønsker du vores assistance hertil, er du meget velkommen til at rette henvendelse.