Personligt Regnskab

Et personligt regnskab er for dig, der én gang om året vil vide, hvor du står. Regnskabet giver dig overblik og ro, og det kan være et værdifuldt udgangspunkt i forbindelse med kreditansøgning, kaution for andre, formueplanlægning m.v.

Et personligt regnskab er opbygget omkring de regnskabsmæssige krav om, at det skal give et retvisende billede af dine økonomiske og finansielle forhold.

Regnskabet kan udarbejdes på grundlag af bankkontoudtog og skatteoplysninger. Desuden kan inddrages eventuel privat bogføring eller budgetopfølgning.

Det personlige regnskab består af din og vores påtegning, af et afsnit om anvendt regnskabspraksis, som fortæller hvordan vi opgør og måler værdier. Desuden er der en konsolideringsopgørelse (kapitalforklaring hvis du har egen virksomhed) og en formueopgørelse (konsolideret balance hvis du har virksomhed)  samt eventuelt  en oversigt over dine pensionsordninger.

Desuden består det personlige regnskab af en skattemæssig indkomstopgørelse. Her vil vi naturligvis med baggrund i dine oplysninger optimere din skattemæssige position.

Det personlige regnskab kan udføres for enkeltpersoner eller for ægtepar.