Omstruktureringer og generationsskifte

Når en virksomhed skal undergå strukturmæssige forandringer, benævnes dette ofte ”omstruktureringer”. Omstruktureringer kan ske i forbindelse med udvidelse eller indskrænkning af ejerkredsen, ved ekspansion eller i kritiske situationer, hvor den sunde del at en måske kriseramt virksomhed skal sikres.

Mange virksomheder undergår desuden ofte ret så omfattende omstruktureringer, når et bæredygtigt generationsskifte skal gennemføres.
Hos PrivatRevision har vi siddet med ved bordet i en lang række situationer, hvor erhvervsmæssige aktiviteter skal undergå omstruktureringer.

I mange tilfælde anvender man selskabskonstruktioner til at opnå sine mål.

I andre tilfælde er det nogle andre redskaber, der skal tages i brug.

Nogle sager er relativt simple, imens andre sager kan blive overordentligt komplekse, hvis f.eks. familieforhold, selskabsforhold, skatteforhold, regnskabsforhold og finansiering skal spille sammen.

Hos PrivatRevision får du kompetente rådgivere med relevant uddannelse og erfaring indenfor selskabsret, skatteret, konkursret, familie- og arveret, regnskabsaflæggelse, finansiering m.v. Vi kan således ofte hjælpe dig hele vejen rundt. Og skulle vi få brug for andre kompetencer, end dem vi har i huset, har vi telefonnummeret på nogen, som kan udfylde hullerne.