Budget – til erhverv eller privat

Et budget er det ultimative styringsværktøj til din eller din virksomheds økonomi

Et budget kan bruges til at se, hvad fremtiden muligvis kan bringe.

Budgettet kan bruges til enkeltstående begivenheder som f.eks. ved etablering af virksomhed eller inden køb af familiens drømmebolig. Det kan også være et helt nødvendigt styringsværktøj, hvis du eller din virksomhed er økonomisk presset.

Budgettet kan både holde øje med, at der tjenes tilstrækkeligt med penge i forhold til udgifterne. Men måske endnu vigtigere kan budgettet suppleres med en likviditetsprognose / likviditetsbudget, som holder øje med, om der er penge nok på kontoen, når de skal bruges.

Har du en virksomhed i vækst, kan en tæt budgetstyring være særligt vigtig for at kunne følge med og sikre, at der er likviditet til væksten.

Lidt populært sagt, kan en virksomhed vækste sig ihjel, hvis man undervejs løber tør for likviditet.

En aktiv økonomistyring er en af de væsentligste forudsætninger for at bevare kontrollen over sin økonomi. Et regnskab ser tilbage på det foregående år, og det ser som udgangspunkt på helheden i forretningen eller i den private økonomi.

En aktiv økonomistyring begynder med et budget. Dette budget laves over driften, hvor indtægter stilles op imod forventede omkostninger og udgifter. Budgettet bør være detaljeret, og det bør tage aktivt stilling til de faktorer, som på kort sigt kan ændre det økonomiske billede.

Budgettet bør løbende følges op. En månedlig budgetopfølgning ud fra bogføringen tager sjældent ret lang tid – men det giver en uvurderinglig og samtidig viden om udviklingen i din virksomhed eller i din økonomi.