Bankpakke – Skift af bank for private og virksomheder

Hjælp til banskifte for private og erhverv – 5.000 kr. for en gennemgang af dine bankforhold og herefter kun yderligere honorar, såfremt vi får dig landet ved en ny bank, hvor du får kontante fordele.

Der er forskel på banker.

Driver du virksomhed

Overvejer du at skifte bank med en eksisterende virksomhed – eller planlægger du at etablere en virksomhed og ønske passende bankforbindelse – kan der være meget vundet ved at præsentere din case på den rette måde.

Vi kan hjælpe dig med at præsentere din virksomhed eller din business case på en måde, som på én gang er overskuelig for modtager (som jo skal låne dig penge på baggrund af det modtagne), og som samtidig indeholder de tilstrækkelige og relevante oplysninger.

De fleste “bankpakker” består af:

  • Budget for virksomhedens drift, likviditet og balance for indeværende år og først kommende hele kalenderår
  • Budgetkommenterer og præsentation af business case
  • Privatbudget (ejerledede virksomheder)
  • Relevante skattemæssige opgørelser, registreringer m.v.

Bankpakker udføres med en grundsats på 5.000 kr. samt en aftalt honorering efter de eventuelle fordele, du måtte opnå.

Er du privatperson

Ønsker du som privatperson at skifte bank, kan der også ofte være fordele herved. Det kan være, at du har brug for et god tilbud på dine lån. Det kan også være, at du har opsparede midler, som din nuværende bankforbindelse ikke giver den fornødne interesse. Endelig kan det også være, at du blot ønsker at tale med den samme rådgiver, hver gang du henvender dig.

PrivatRevision har en række forbindelser til pengeinstitutsektoren. Vi kan ingen aktier i det – bortset fra at vi ønsker at finde den helt rigtige løsning til netop dine behov.

Vi tager 5.000 kr. for en gennemgang af dine bank- og kreditforhold med forslag til eventuelle optimeringer. Vi iværksætter også gerne vores netværk med henblik på at indhente tilbud fra et nyt pengeinstitut. Vælger du at skifte, vil vores yderligere honorar udgøre en på forhånd aftalt procentdel af din besparelse de første 12 måneder.