Årsregnskab

Årsregnskaber for selvstændigt erhvervsdrivende og mindre selskaber som giver overblik

PrivatRevision kan tilbyde dig at udarbejde årsrapport efter bestemmelserne i Årsregnskabsloven. Men det er ikke det hele. For et årsregnskab efter Årsregnskabsloven er mange ting.

For PrivatRevision er det vigtigt, at du faktisk kan bruge dit årsregnskab til noget. Vi finder det naturligt, at dine indtægter og omkostninger specificeres nøje. Vi synes også, at det er relevant for dig at vide, hvordan hver indtægt og særlig hver omkostningsart har udviklet sig i forhold til de seneste 2-3 år. Og endelig er det vel også relevant, at din revisor fortæller dig, hvis der er noget, der er ved at “stikke af” eller ser mystisk ud. Det er det, vi kalder et “internt regnskab”.

Bliver årsregnskabet lavet hos PrivatRevision, er det desuden obligatorisk, at vi forholder os aktivt til, hvordan du og din virksomhed stilles bedst muligt skattemæssigt og indenfor eventuel moms.

Har du et selskab, der skal aflægges regnskab for, indeholder Årsregnskabsloven en række ydeligere krav, som skal opfyldes. Regnskabet indberettes til Erhvervsstyrelsen, som offenliggør regnskabet. Derfor udarbejder vi til de af vore klienter, der driver erhverv i selskabsfor, tillige et “eksternt regnskab”. Et eksternt regnskab har til formål at opfylde årsregnskabsloven – men man er noget mere tilbageholdende med oplysninger af blandt andet konkurrencehensyn.

Desuden er der formalia omkring selskaber såsom generalforsamlingsprotokolater, udbytteudlodninger, ejerbog m.v. Alt samme noget, vi sørger for, hvis du betror os at stå for dit eller dit selskabs regnskab.

Vi må nok indrømme, at vi ikke tilbyder den laveste pris i markedet. Regnskaber kan nemlig laves rigtig billigt, hvis man importerer bankkontoudtoget til et regnskabsprogram og herefter autobogfører og ikke forholder sig ret meget til specifikation af omkostningsarter, til private hævninger, skat, moms, og hvad der ellers gør en forskel for den, man laver regnskabet for. Vi har valgt at tilbyde noget andet og mere.

Det er som oftest netop det, der er den billigste løsning.

NB: PrivatRevision servicerer ejerledede mindre virksomheder, som beskæftiger indehaveren selv og måske nogle få ansatte. Desuden servicerer vi holding- og ejendomsselskaber.

Større og mellemstore virksomheder tilbyder vi alene skatte- og momsmæssig rådgivning, skatte- og momsregnskaber – men ikke årsregnskaber, bogføring m.v.