• Regnskab

    PrivatRevision tilbyder regnskabsudarbejdelse for private og for personligt selvstændigt erhvervsdrivende.

PrivatRevision tilbyder regnskabsudarbejdelse for personligt selvstændigt erhvervsdrivende og mindre selskaber.

Er du selvstændigt erhvervsdrivende i personlig virksomhed eller i selskabsform, hvor det er dig og dine personlige arbejdsresultater, der er i fokus? Er du indenfor liberalt erhverv, agent eller specialist? Det kan også være, at du investerer erhvervsmæssigt i fast ejendom eller i værdipapirer eller tænker på at gøre det? Så er en regnskabsløsning hos PrivatRevision måske noget for dig.

Hos PrivatRevision har vi fokus på ejerledere og selvstændigt erhvervsdrivende.

Er du selvstændigt erhvervsdrivende kan vi tilbyde regnskabsløsninger i den udstrækning, du har behov herfor. Vi er trænede i at sondre imellem virksomhedsordning, privatsfære, forskydning af indtægt imellem ægtefæller, fradrags- og beskatningsregler, og hvad der ellers er relevant for personligt erhvervsdrivende.

Driver du virksomhed i selskabsform, er vi også kompetente på dette felt, så længe der er tale om ikke revisionspligtige selskaber – f.eks. mindre driftsselskaber, holdingselskaber eller ejendomsselskaber.

Vi tror, at du er den bedste til at drive din virksomhed. Det vi kan er at give dig overblik over resultaterne samt at hjælpe med, at du betaler mindst muligt moms og skat efter gældende lovgivning.

Vi kan opstille regnskabet og indberette selvangivelse. Har du brug for mere, kan vi også tilbyde totale løsninger, hvor vi bogfører, evt. rykker dine debitorer, opgør og indberetter moms, udarbejder årsregnskab og indberetter til skattemyndighederne. Du kan få det, som du vil have det. Det eneste, du ikke kan fravælge, er kyndige øjne, som forholder sig til dine skatteforhold.

Du bestemmer selv, om vi afregner efter regning, eller om vi aftaler en fast pris hver måned, hvor det hele så følger med.