• Regnskab

    PrivatRevision tilbyder regnskabsudarbejdelse for private og for personligt selvstændigt erhvervsdrivende.

PrivatRevision tilbyder regnskabsudarbejdelse for private og for personligt selvstændigt erhvervsdrivende.

Som privatperson kan du have interesse i at få udarbejdet et personligt regnskab med påtegninger, anvendt regnskabspraksis, konsolideringsopgørelse, formueopgørelse og skattemæssig opgørelse.

Hvis du driver fritidsvirksomhed f.eks. med udlejning af forældrekøbslejlighed, sommerhus eller lystbåd eller, hvis du på anden måde har en erhvervsmæssig virksomhed ved siden af, at du er lønmodtager eller pensionist, kan vi også hjælpe dig med såvel en hensigtsmæssig regnskabsmæssig præsentation som med den skattemæssige behandling.

Er du selvstændigt erhvervsdrivende som hovedbeskæftigelse, bør du få udarbejdet en årsrapport efter Årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A og også ofte klasse B. Denne årsrapport indeholder din og vores påtegning, evt. ledelsesberetning, afsnit om anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, relevante noter, bevægelser på egenkapitalen m.v. samt evt. pengestrømsopgørelse.

En årsrapport kan variere meget i omfang afhængig af virksomhedens størrelse, aktivitetsniveau og diversitet.

Vi udarbejder ikke årsrapporter for kapitalselskaber som A/S og ApS. Disse kapitalselskaber er selvstændige juridiske enheder med begrænset hæftelse. Derfor kræver selskabslovgivningen, at det er en registreret eller statsautoriseret revisor, der laver årsrapport for disse. Dette skyldes den åbenbare interessekonflikt, som kan opstå imellem selskabet og dets aktionærer og anpartshavere.

PrivatRevision bistår gerne dig som aktionær eller anpartshaver med en second opinion på et regnskab.

I/S interessentskaber er med personligt hæftelse. Disse har derfor sammenfaldende interesser med deres ejere. Vi kan således også assistere med regnskabsudarbejdelse for interessentskaber.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre nærmere om vores regnskabsydelser.