Jesper Elmose

Seniorkonsulent, HD(FR)

Jesper er seniorkonsulent ved PrivatRevision og virksomhedens interne ejendomsmægler og valuar.

Jesper er uddannet ejendomsmægler og valuar og har desuden en HD i Finansiel Rådgivning fra Aarhus Universitet.

Jesper er registreret i Ejendomsmæglerregistret og forestår som ejendomsmægler i de ejendomshandler, som PrivatRevision bistår i. Dette omfatter køber- og sælgerrådgivning, skødeekspedition, familieoverdragelser og rådgivning i forbindelse med forældrekøb.

Foruden sin baggrund som ejendomsmægler har Jesper igennem en årrække fungeret som erhvervskundechef i pengeinstitutsektoren. Jesper kan med denne baggrund bistå med rådgivning omkring kredit og pengeinstitutrelationer samt assistere med eventuel forhandling med nuværende pengeinstitut eller indhentning af tilbud fra nyt pengeinstitut. Jesper yder således også uvildig økonomisk rådgivning for højtstående lønmodtagere.

Med sit solide kendskab til fast ejendom, pengeinstitutverdenen og til finansiel rådgivning er Jesper desuden ankermand i PrivatRevisions rådgivning af gældsramte, som omfatter akkordforhandlinger med banker, eventuel frit salg eller nødsalg af fast ejendom samt assistance i forbindelse med ansøgning om gældssanering.