Sebastian Brixius Andersen

Skattejurist, cand.merc.jur.

Sebastian er skattejurist ved PrivatRevision.

Sebastian er uddannet cand.merc.(jur.) fra Aarhus Universitet med specialisering indenfor skatteret og med kandidatspeciale i ejendomsavancebeskatning. Sebastian blev kåret som årets erhvervsjurastuderende på sin årgang i 2015 af advokatfirmaet DLA Piper. Kandidatuddannelsen baseredes på en HA(jur.)-skat, som er den højst specialiserede bachelor indenfor skatterettens område. Sebastian er for tiden i gang med deltidsstudiet Master i Skat ved Aarhus Universitet.

Sebastian har både under og efter sin studietid arbejdet intenst med skatteret og særligt beskatning i virksomhedsordningen, beskatning af fast ejendom, international beskatning, lønmodtagerbeskatning og i særdeleshed med forældrekøb, hvor Sebastian har massiv erfaring med alle forældrekøbets faser.

Sebastian arbejder desuden med skatteproces i form af skatteklagesager, bindende svar m.v., som indbringes for SKAT, Skatterådet eller Landsskatteretten. Desuden arbejder Sebastian med genoptagelsessager samt med inddrivelsessager.