Økonomisk rådgivning

PrivatRevision tilbyder uvildig økonomisk rådgivning til private.

Rådgivningen kan være rettet mod dig, der er ejerleder og driver egen virksomhed – enkeltmandsvirksomhed eller større virksomhed.

Vi kan hjælpe dig med at få overblik over din samlede økonomiske eksponering og risiko. Vi kan vejlede omkring balancen imellem at holde formue i virksomheden og at have en vis likvid eller investeret privat formue udenfor virksomhedssfæren. Vi kan hjælpe med at planlægge langsigtet herunder omkring selvpensionering, generationsskifte eller blot en exit-strategi, når du skal til at videre med det næste projekt.

Er du lønmodtager med en indkomst i den pæne ende, vil det også ofte kunne svare sig at få os til at gennemgå dine forhold. Mange lønmodtagere er ikke altid opmærksomme på, hvilke muligheder der ligger for at optimere deres skatte- og pensionsforhold eller finansielle forhold. Andre har haft en del opmærksomhed rettet mod deres økonomiske forhold og muligheder – men kan måske have glæde af en seccond opinion fra uvildige fagfolk på området.

Uanset hvilke af ovenstående situationer, der passer på dig, vil en gennemgang ved os kunne omfatte enkelte områder eller rådgivning hele vejen rundt.

Når vi går hele vejen rundt, kigger vi på skat, formueprognose, eksponering og risiko, oplagte optimeringsmuligheder, exit- eller pensionsforhold, forsikringsforhold, finansielle forhold herunder bankengagement.

Du løber igen risiko. Vi arbejder på timetakst. Er der ikke noget at komme efter, går en gennemgang hurtigt, og vores honorar er begrænset til maksimalt 3.000 kr. + moms.

Er der derimod noget at komme efter (og det er der som oftest), beregner vi os almindeligt timehonorar efter vor til enhver tid gældende prisliste. Dog vil honorar ikke kunne overstige de første 12 mdrs. besparelse og/eller 25% af din kontante skattebesparelse afhængig af vor aftales indhold.

Kontakt os for at høre mere.