Akkord

Akkord

Der kan være mange årsager til, at man kommer i økonomiske problemer. En akkord er en aftale, hvor man sammen med kreditorerne indser, at betaling af hele den stiftede gæld ikke er realistisk. Med en akkord aftaler man, at der så betales så meget som muligt – enten her og nu eller over en periode. En akkord er ofte både til gavn for den gældsatte, som ofte kan beholde sin forretning og/eller sine ejendele. En akkord er også ofte til gavn for kreditorerne, der ellers nemt kommer til at stå med et illusorisk krav.

Akkord kan i øvrigt have visse skattemæssige fordele for kreditor, hvilket kan animere den professionelle kreditor til at indgå i en akkord. Som skyldner skal man også være meget opmærksom på ikke at få den “forkerte” slags akkord. I mange tilfælde er gevinsten ved en akkord at betragte som skattepligtig indkomst. Dette kan vi hjælpe dig med at afklare, ligesom vi kan hjælpe med at tilstræbe en akkord uden skattemæssige konsekvenser for dig.

Der findes to typer af akkord. Frivillig akkord via aftale og tvangsakkord i skifteretten.

PrivatRevision har forhandlet en række frivillige akkorder, hvor enten alle kreditorer eller udvalgte kreditorer har tiltrådt en aftale, hvor skyldners gæld er nedsat til noget, som kan betales over f.eks. fem år. For frivillige akkorders vedkommende hersker der udbredt aftalefrihed. Dermed kan akkorder indgås for hele eller dele af kreditormassen. Der kan også indgås forskellige akkorder med de forskellige kreditorer.

En tvangsakkord stemmes igennem af et flertal af kreditorerne i skifteretten. Vi vil normalt anbefale, at man anvender en advokat med speciale i rekonstruktion og insolvens i tvangsakkorder.

Gør noget ved problemet – kontakt os i dag!