Overdragelse af lejlighed

PrivatRevision assisterer med ejendomsoverdragelse og udarbejdelse af skøder, køber- og sælgerrådgivning, og hvad du ellers har brug for i forbindelse med overdragelse af fast ejendom til konkurrencedygtige priser.

Vores indsigt i jura, økonomi og ejendomshandel sikrer dig kompetent sparring hele vejen rundt.

Priser og ydelser:

Handel via ejendomsmægler, vi er KØBERS rådgiver, indeholdende

 • Ekspeditioner i forbindelse med overdragelsesdokumenter
 • Dialog med ejendomsmægler, modparts repræsentant, pengeinstitut, panthavere, udlægshavere m.fl. vedr. gennemførsel af handel
 • Udarbejdelse og tinglysning af digitalt skøde
 • Refusionsopgørelse
 • Pris: 3.900 kr. inkl. moms
 • Ønsker du hele pakken inkl. skødeekspedition, refusionsopgørelse, berigtigelse, køberrådgivning, gennemgang af servitutter, handlens dokumenter m.v. tilbydes dette til 7.500 kr. inkl. moms.
 • Yderligere køberrådgivning, forhandling om købspris, finansiering, ægtepagt, testamente m.v. udføres på timetakst
 • I handel via ejendomsmægler repræsenterer vi som udgangspunkt køber, imens ejendomsmægler eller sælgers anden repræsentant repræsenterer sælger

Handel uden ejendomsmægler, kan kan repræsentere sælger ELLER køber, indeholdende

 • Udarbejdelse af købsaftale eller gennemgang af eksisterende købsaftale
 • Gennemgang af servitutter, evt. vedtægter m.v.
 • Ekspeditioner i forbindelse med overdragelsesdokumenter
 • Dialog med modparts repræsentant, pengeinstitut, panthavere, udlægshavere m.fl. vedr. gennemførsel af handel
 • Udarbejdelse og tinglysning af digitalt skøde
 • Refusionsopgørelse
 • Pris: 7.500 kr. inkl. moms
 • Yderligere rådgivning, forhandling om købspris, finansiering, ægtepagt, testamente m.v. udføres på timetakst
 • I handel uden ejendomsmægler kan vi enten repræsentere køber eller sælger

Familieoverdragelse, indeholdende

 • Udarbejdelse af købsaftale
 • Gennemgang af servitutter, evt. vedtægter m.v.
 • Ekspeditioner i forbindelse med overdragelsesdokumenter
 • Dialog med pengeinstitut, panthavere, udlægshavere m.fl. vedr. gennemførsel af handel
 • Udarbejdelse og tinglysning af digitalt skøde
 • Udarbejdelse af evt gaveægtepagt, gavebrev m.v.
 • Rådgivning i forbindelse med handlen indtil 1 time
 • Refusionsopgørelse
 • Pris: 7.500 kr. inkl. moms
 • Yderligere rådgivning, udarbejdelse af gældsbreve, generel ægtepagt, testamente m.v. udføres på timetakst

Priserne er eksklusive gebyrer og afgifter i forbindelse med tinglysning samt gebyrer, provisioner, honorarer m.v. til trediemand.

Priserne gælder for overdragelser indtil 3 mio. kr. Herover beregnes yderligere 1.000 kr. inkl. moms i honorar for hver 1 mio. kr. handelsprisen overstiger 3 mio. kr. F.eks. koster ekspedition af handel med ejendomsmægler p.t. 3.900 kr. Handles ejendommen til 4,5 mio. kr., er handelsprisen én hel mio. kr. over 3 mio. kr. Vores honorar bliver derfor 4.900 kr.

I forbindelse med ejendomsoverdragelse og  forbundne opgaver får du rådgivning af

 • seniorkonsulent og statsautoriseret ejendomsmægler og valuar, HD(FR), Jesper Elmose
 • revisor, cand.merc.aud. Christian Bækmark
 • skattekonsulent, cand.merc.jur. Sebastian Brixius Andersen