Overdragelse af lejlighed

PrivatRevision assisterer med ejendomsoverdragelse og udarbejdelse af skøder, køber- og sælgerrådgivning, og hvad du ellers har brug for i forbindelse med overdragelse af fast ejendom til konkurrencedygtige priser.

Vores indsigt i jura, økonomi og ejendomshandel sikrer dig kompetent sparring hele vejen rundt.

Priser og ydelser:

Handel via ejendomsmægler, vi er KØBERS rådgiver, indeholdende

 • Ekspeditioner i forbindelse med overdragelsesdokumenter
 • Dialog med ejendomsmægler, modparts repræsentant, pengeinstitut, panthavere, udlægshavere m.fl. vedr. gennemførsel af handel
 • Udarbejdelse og tinglysning af digitalt skøde
 • Refusionsopgørelse
 • Pris: fra 3.900 kr. inkl. moms
 • Ønsker du hele pakken inkl. skødeekspedition, refusionsopgørelse, berigtigelse, køberrådgivning, gennemgang af servitutter, handlens dokumenter m.v. tilbydes dette fra 7.500 kr. inkl. moms.
 • Yderligere køberrådgivning, forhandling om købspris, finansiering, ægtepagt, testamente m.v. udføres på timetakst
 • I handel via ejendomsmægler repræsenterer vi som udgangspunkt køber, imens ejendomsmægler eller sælgers anden repræsentant repræsenterer sælger

Handel uden ejendomsmægler, kan kan repræsentere sælger ELLER køber, indeholdende

 • Udarbejdelse af købsaftale eller gennemgang af eksisterende købsaftale
 • Gennemgang af servitutter, evt. vedtægter m.v.
 • Ekspeditioner i forbindelse med overdragelsesdokumenter
 • Dialog med modparts repræsentant, pengeinstitut, panthavere, udlægshavere m.fl. vedr. gennemførsel af handel
 • Udarbejdelse og tinglysning af digitalt skøde
 • Refusionsopgørelse
 • Pris: fra 7.500 kr. inkl. moms
 • Yderligere rådgivning, forhandling om købspris, finansiering, ægtepagt, testamente m.v. udføres på timetakst
 • I handel uden ejendomsmægler kan vi enten repræsentere køber eller sælger

Familieoverdragelse, indeholdende

 • Udarbejdelse af købsaftale
 • Gennemgang af servitutter, evt. vedtægter m.v.
 • Ekspeditioner i forbindelse med overdragelsesdokumenter
 • Dialog med pengeinstitut, panthavere, udlægshavere m.fl. vedr. gennemførsel af handel
 • Udarbejdelse og tinglysning af digitalt skøde
 • Udarbejdelse af evt gaveægtepagt, gavebrev m.v.
 • Rådgivning i forbindelse med handlen indtil 1 time
 • Refusionsopgørelse
 • Pris: fra 7.500 kr. inkl. moms
 • Yderligere rådgivning, udarbejdelse af gældsbreve, generel ægtepagt, testamente m.v. udføres på timetakst

Priserne er eksklusive gebyrer og afgifter i forbindelse med tinglysning samt gebyrer, provisioner, honorarer m.v. til trediemand.

Priserne gælder for overdragelser indtil 2 mio. kr. Herefter lægges 1.000 kr. på prisen for hver gang der rundes 1 mio. kr.