Forældrekøb fra start til slut

Hos PrivatRevision kan vi hjælpe dig hele vejen igennem. Fra du kigger på mulig forældrekøbslejlighed, til du sælger den igen.

Du kan bruge os hele vejen – eller blot til de opgaver, du ønsker hjælp til. Vi tilbyder rådgivning fra specialister med baggrunde som revisor, skattejurist, bank- og realkreditrådgiver samt ejendomsmægler. Vi har specialiseret os i forældrekøb, og vi kan hjælpe dig i alle retsforhold knyttet dertil.

TRIN 1 –  Forældrekøb Opstart – når du har fundet en egnet eller interessant lejlighed, kan vi hjælpe dig med at regne på, hvordan økonomien kan forventes at blive i et forældrekøbsarrangement med den pågældende lejlighed. Vi ser på lejefastsættelse, skat, likviditet på kort og på langt sigt samt på, hvad du kan forvente at få ud af investeringen. Vi tager p.t. 3.900 kr. inkl. moms for opstartspakken. Beløbet er fradragsberettiget.

TRIN 2 – Køberrådgivning, skøde m.v. – i selve købsprocessen kan vi hjælpe med køberrådgivning, tinglysning af skøde, dialog med modparts advokat, med ejendomsmægler, refusionsopgørelse m.v. Køberrådgivning koster fra 4.900 kr. inkl. moms (se din pris for køberrådgivning). Vi tager 3.900 kr. inkl. moms for skøde, tinglysning og refusionsopgørelse. Omkostningerne hertil kan modregnes i en eventuel senere skattepligtig ejendomsavance. Desuden tilbyder vi al relevant rådgivning samt evt. hjælp til udarbejdelse af gældsbreve, gennemgang af finansiering m.v.

TRIN 3 – Lejekontrakt for forældrekøb – vi kan udarbejde lejekontrakt med de mulige betingelser, du måtte ønske, fastsætte leje, evt. fremleje af værelse m.v. Vi tager 1.500 kr. inkl. moms pr. lejeforhold. Beløbet er fradragsberettiget.

TRIN 4 – Forældrekøb Regnskab – hvert år skal der udarbejdes et skattemæssigt regnskab. Dette er særligt nødvendigt, såfremt du ønsker at benytte virksomhedsskatteordningen, hvilket som regel er en god ide. Når du er tilmeldt Forældrekøb Regnskab skriver vi ud til dig hvert år i januar og beder om kontoudtog, udgiftsbilag m.v. På denne baggrund bogfører vi, og vi udarbejder skatteregnskab med optimering til virksomhedsordningen – eller evt. kapitalafkastordningen eller beskatning efter personskattelovens regler. Dertil indberetter vi naturligvis til SKAT inden selvangivelsesfristen. Vi tager 3.900 kr. inkl. moms for Forældrekøb Regnskab. Beløbet er fradragsberettiget. Det giver som hovedregel en betydelig skattemæssig fordel at få udarbejdet og indberettet korrekt til skat – særligt ved brug af virksomhedsskatteordningen.

TRIN 5 – Salg – når lejligheden skal sælges kan dette ske til trediemand eller til din eller jeres datter eller søn. Vi kan assistere med optimering af en evt. skattepligtig ejendomsavance eller med salg på fordelagtige vilkår.

PrivatRevision hjælper dig hele vejen igennem. Vi er specialister på forældrekøb, og sidder med forældrekøb opstarter, regnskaber, overdragelser og lejekontrakter dagligt.