• Forældrekøb

    Vi tilbyder regnskabsudarbejdelse og rådgivning ved forældrekøb og udlejning

Hos PrivatRevision er vi specialister i forældrekøb.

Vi kan vejlede dig igennem forældrekøbets mange faser.

Vi kan hjælpe dig med at identificere og udvælge den rette bolig.

Vi kan hjælpe dig i selve købsprocessen og med at tilrettelægge pengestrømmene.

Vi kan hjælpe med af fastlægge budget, fastsætte husleje og planlægge ejertiden.

Vi kan hjælpe dig med de udfordringer og muligheder, som byder sig igennem ejertiden.

Endeligt kan vi hjælpe dig med at planlægge afståelse af lejligheden på den mest gunstige måde.

Læs mere på de følgende sider – eller kontakt os og hør, hvad vi kan gøre for dig.