Skøde og overdragelse

Få hele pakken hos PrivatRevision. Konkurrencedygtige priser på overdragelser og øvrige juridiske og herunder skattemæssige kompetencer in house

PrivatRevision assisterer med ejendomsoverdragelse og udarbejdelse af skøder, køber- og sælgerrådgivning, og hvad du ellers har brug for i forbindelse med overdragelse af fast ejendom.

Vores indsigt i jura, økonomi og ejendomshandel sikrer dig kompetent sparring hele vejen rundt.

Priser og ydelser (priserne er ekskl. evt. pristillæg som beskrives nedenfor:

Handel via ejendomsmægler, indeholdende

 • Ekspeditioner i forbindelse med overdragelsesdokumenter
 • Koordinering med ejendomsmægler, modparts repræsentant, pengeinstitut, panthavere, udlægshavere m.fl. vedr. gennemførsel af handel
 • Udarbejdelse og tinglysning af digitalt skøde
 • Refusionsopgørelse
 • Pris for ekspedition af ejendomshandel og skøde: 3.900 kr. inkl. moms + evt pristillæg
 • Køberrådgivning, gennemgang af ejerforeningsforhold m.v. fra 3.900 kr. inkl. moms + evt. pristillæg
 • Samlet pris ved køberrådgivning og skøde  7.500 kr. inkl. moms + evt. pristillæg (herunder forældrekøb og projektkøb) +
 • Yderligere rådgivning, forhandling om købspris

Handel uden ejendomsmægler, indeholdende

 • Udarbejdelse af købsaftale eller gennemgang af eksisterende købsaftale
 • Gennemgang af servitutter, evt. vedtægter m.v.
 • Ekspeditioner i forbindelse med overdragelsesdokumenter
 • Dialog med modparts repræsentant, pengeinstitut, panthavere, udlægshavere m.fl. vedr. gennemførsel af handel
 • Udarbejdelse og tinglysning af digitalt skøde
 • Refusionsopgørelse
 • Pris: 7.800 kr. inkl. moms + evt. pristillæg
 • Yderligere rådgivning, forhandling om købspris, finansiering, ægtepagt, testamente m.v. udføres på timetakst
 • I handel uden ejendomsmægler kan vi enten repræsentere køber eller sælger

Familieoverdragelse, indeholdende

 • Udarbejdelse af købsaftale
 • Gennemgang af servitutter, evt. vedtægter m.v.
 • Ekspeditioner i forbindelse med overdragelsesdokumenter
 • Dialog med pengeinstitut, panthavere, udlægshavere m.fl. vedr. gennemførsel af handel
 • Udarbejdelse og tinglysning af digitalt skøde
 • Udarbejdelse af evt gaveægtepagt, gavebrev m.v.
 • Refusionsopgørelse
 • Pris: 7.800 kr. inkl. moms + evt. pristillæg
 • Yderligere rådgivning, udarbejdelse af gældsbreve, generel ægtepagt, testamente m.v. udføres på timetakst

Priserne er eksklusive gebyrer og afgifter i forbindelse med tinglysning samt gebyrer, provisioner, honorarer m.v. til trediemand.

Pristillæg for ejendomme med købesum over 3 mio. kr.:

Priserne gælder for overdragelser indtil 2 mio. kr. Herover beregnes yderligere 1.000 kr. inkl. moms i honorar for hver 1 mio. kr. handelsprisen overstiger 2 mio. kr. F.eks. koster ekspedition af handel med ejendomsmægler p.t. 3.900 kr. Handles ejendommen til 4,5 mio. kr., er handelsprisen 2 hele mio. kr. over 2 mio. kr. Vores honorar bliver derfor 5.900 kr.  For en ejendom, der handles til 2,9 mio. kr. er der intet pristillæg, fordi prisen ligger NUL hele mio. kr. over 2 mio. kr.

I forbindelse med ejendomsoverdragelse og  forbundne opgaver får du rådgivning af

 • seniorkonsulent og statsautoriseret ejendomsmægler og valuar, HD(FR), Jesper Elmose
 • revisor, cand.merc.aud. Christian Bækmark
 • skattekonsulent, cand.merc.jur. Sebastian Brixius Andersen