Skøde og overdragelse

Få hele pakken hos PrivatRevision. Konkurrencedygtige priser på overdragelser og øvrige juridiske og herunder skattemæssige kompetencer in house

PrivatRevision assisterer med ejendomsoverdragelse og udarbejdelse af skøder, køber- og sælgerrådgivning, og hvad du ellers har brug for i forbindelse med overdragelse af fast ejendom.

Vores indsigt i jura, økonomi og ejendomshandel sikrer dig kompetent sparring hele vejen rundt.

Priser og ydelser:

Handel via ejendomsmægler, indeholdende

 • Pris for ekspedition af ejendomshandel, skøde, refusionsopgørelse, berigtigelse: 3.900 kr. inkl. moms
 • Køberrådgivning, gennemgang af ejerforeningsforhold m.v. fra 4.900 kr. inkl. moms + evt. pristillæg på 1.000 kr. pr. hele mio. kr. handelspris over 2 mio. kr.

Handel uden ejendomsmægler, indeholdende

 • Udarbejdelse af købsaftale eller gennemgang af eksisterende købsaftale
 • Gennemgang af servitutter, evt. vedtægter m.v
 • Udarbejdelse og tinglysning af digitalt skøde
 • Refusionsopgørelse
 • Pris: 7.800 kr. inkl. moms + evt. pristillæg
 • Yderligere rådgivning, forhandling om købspris, finansiering, ægtepagt, testamente m.v. udføres på timetakst
 • I handel uden ejendomsmægler kan vi enten repræsentere køber eller sælger

Familieoverdragelse, indeholdende

 • Udarbejdelse af købsaftale
 • Gennemgang af servitutter, evt. vedtægter m.v.
 • Udarbejdelse og tinglysning af digitalt skøde
 • Udarbejdelse af evt gaveægtepagt, gavebrev m.v.
 • Refusionsopgørelse
 • Pris: 7.800 kr. inkl. moms + evt. pristillæg
 • Yderligere rådgivning, udarbejdelse af gældsbreve, generel ægtepagt, testamente m.v. udføres på timetakst

Priserne er eksklusive gebyrer og afgifter i forbindelse med tinglysning samt gebyrer, provisioner, honorarer m.v. til trediemand.

Pristillæg for ejendomme med købesum over 2 mio. kr.:

Køber- eller sælgerrådgivning i ejendomshandler omfatter, at vi dels leder dig gennem processen. Vi leder efter eventuelle problemstillinger. Endelig påtager vi os et ansvar, som har nøje sammenhæng med handelsprisen. Priserne gælder for overdragelser indtil maksimalt 2 mio. kr. Herover beregnes pristillæg jf. nedenfor:

Handelspris 2.000.000 – 2.999.999 kr = Køberrådgivning koster 5.900 kr. inkl. moms.

Handelspris 3.000.000 – 3.999.999 kr = Køberrådgivning koster 6.900 kr. inkl. moms.

Handelspris 4.000.000 – 4.999.999 kr = Køberrådgivning koster 7.900 kr. inkl. moms.

Handelspris 5.000.000 – 7.999.999 kr = Køberrådgivning koster 8.900 kr. inkl. moms.

Handelspris 8.000.000 – 9.999.999 kr = Køberrådgivning koster 9.900 kr. inkl. moms.

Handelspris på 10 mio. kr. og derover koster 12.900 kr. inkl. moms.

Der er ikke pristillæg på selve skødeekspeditionen. Kun på rådgivningsdelen.